Zaznacz stronę

Kontakt

dane kontaktowe naszej firmy

BESMA Sp. z o.o
ul. Garibaldiego 4 lok. 7
04-078 Warszawa

NIP: 118-200-02-29
REGON: 141955959 

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000329723
Wysokość kapitału zakładowego 10 000,00 zł

e-mail: biuro.besma@gmail.com

Nasze biuro czynne jest od poniedziałku do piątku
w godzinach 9:00-15:00